0

Գաղտնիության քաղաքականություն և գաղտնիության հայտարարություն

Մենք հարգում ենք www.kfcarmenia.com-ի յուրաքանչյուր այցելուի անձնական տվյալները: Այս փաստաթուղթը կոչվում է Գաղտնիության քաղաքականություն և Գաղտնիության հայտարարություն այսուհետ՝ «Հայտարարություն»), որը բացատրում է պարզ բառերով, բայց նաև հստակ, թե ինչպես ենք մենք մշակում անձնական տվյալները, որոնք հավաքագրվում են  մեր կողմից կամ  որոնք դուք տրամադրում եք մեզ: Խնդրում ենք ուշադիր դիտարկել այս Հայտարարությունը՝ ձեզ տեղեկացնելու համար, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, պահպանում, օգտագործում, փոխանցում և պաշտպանում ձեր կողմից մեզ տրամադրված տեղեկությունները/անձնական տվյալները

1Հիմնական

Ռեստորանի անունից հավաքվում և պահպանվում են բացառապես այն անձնական տվյալները, որոնք դուք բացահայտում եք՝ մուտքագրելով պահանջվող անձնական տվյալները համապատասխան դաշտերում և/կամ KFC Հայաստանի կողմից ձեռնարկված կոնկրետ գործողությունների վերաբերյալ ձեր պատասխանները, որոնք դուք կարող եք կամավոր մասնակցելու միջոցով տալ, որն անհրաժեշտ է  ռեստորանի աշխատանքի համար:

 

Որպես իր հաճախորդների տեղեկատվությունը պահպանելու և պաշտպանելու իր պարտավորության մաս՝Ռեստորանը պարտավորվում է  ըստ անհրաժեշտության անձնական տվյալները օգտագործել և պաշտպանել (այսուհետ՝ «անձնական տվյալներ»), /որը հավաքագրվում է առցանց կամ այս կայքի միջոցով/ յուրաքանչյուր երրորդ կողմի հետ համագործակցության ընթացքում:

Որպես գրանցման գործընթացի մաս, մենք հավաքագրելու և մշակելու ենք հետևյալ տեղեկատվությունը.

Պահանջվող տեղեկություն:

 • Անուն
 • Էլեկտրոնային փոստի հասցե
 • Պատվիրի հասցե
 • Ինտերնետ թվային հասցե /IP/
 • Հեռախոսահամար
 • Բջջային հեռախոսահամար
 • Հարկային տեղեկատվություն (հաշիվ-ապրանքագրի դեպքում)

 

Ռեստորանի անունից  հավաքում են միայն այն անձնական տվյալները, որոնք կամավոր տրամադրված ձեր կողմից, մեր առցանց այցելուներին, որպեսզի կարողանանք բավարարել ձեր կոնկրետ պահանջները, որպեսզի կարողանանք ձեզ տրամադրել տեղեկատվություն մեր ապրանքների և ծառայությունների մասին կամ  ձեզ օպտիմալ կերպով ծառայելու համար:

 Եթե լրացուցիչ, ընտրովի տեղեկատվություն է որոնվում, դուք կտեղեկացվեք հավաքագրման պահին:

Բաժանորդագրվելով www.kfcarmenia.com-ի կողմից մատուցվող ծառայություններին՝ դուք այդպիսով համաձայնում եք նաև, որ Ձեր  կողմից տրամադրվող անձնական տեղեկատվությունը  օգտագործումվի և պահպանվի սույն հայատարարությանը համապատասխան: Մենք պետք է մշակենք ձեր անձնական տվյալները՝ օրենքով նախատեսված անհատականացված ծառայություններ մատուցելու համար (հիմք՝ հոդված 6 Կանոնակարգի (ԵՄ) 2016/679 (1b) կետը: Ձեր անձնական տվյալները չեն կարող  օգտագործվել այլ նպատակով քան, ինչպես նկարագրված է Հայտարարության մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի եթե  մենք չենք ստացել ձեր նախնական թույլտվությունը, կամ եթե տեղեկատվության բացահայտումը  սահմաված է օրենքով: Ձեր անձնական տվյալները  հավաքելու, օգտագործելու և մշակելու նպատակը հետևյալն է՝ տրամադրել ծառայություններ և ապրանքներ, որոնք դուք պահանջում եք Կայքի միջոցով, դրանց օգտագործումըև/կամ վերամշակումը, օրինակ՝

ա)առցանց պատվերներ և դրա հետևանքով պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը՝ ամենաարդյունավետության և արգության համատեքստում պատվերների կատարում, առաքում և գնագոյացում,

բ) ապրանքների և ծառայությունների առաջմղում, որը տրամադրվում է տրամադրվում է ռեստորանի անունի կողմից, մասնավորապես www.kfcarmenia.com-ի միջոցով,

գ) տրամադրելով անհատականացված ծառայություններ և հեշտացնելով պատվիրման գործընթացը՝ օգտատիրոջ հարմարության համար և/կամ ապահովել, որ Կայքի բովանդակությունը ներկայացվի ամենաարդյունավետ ձևով Ձեր և Ձեր համակարգչի համար;

KFC Հայաստանը հավաքում է «զգայուն» անձնական տվյալներ միայն այն դեպքում, երբ դուք կամավոր տրամադրում եք մեզ այս տվյալները կամ երբ այդպիսի տվյալներ պահանջվում են օրենքով: Խորհուրդ ենք տալիս ձեռնպահ մնալ զգայուն տվյալներ տրամադրելուց, եթե դա չի պահանջվում կամ եթե սույնով համաձայնում եք Ռեստորանի անվան կողմից այդ տվյալների օգտագործմանը Հայտարարության մեջ նշված նպատակով։

«KFC Հայաստան»-ը կարող է խնդրել ձեզ տրամադրել որոշակի անձնական տվյալներ՝ ապրանքների և ծառայությունների և/կամ հարակից առաջարկների և հայտարարությունների մասին տեղեկություններ ուղարկելու համար:

KFCArmenia.com-ը կարող է նաև խնդրել ձեր թույլտվությունը ձեր անձնական տվյալների որոշակի օգտագործման համար և դուք կարող եք համաձայնել կամ մերժել այդ օգտագործումը: Եթե ցանկանում եք հատուկ ծառայություններ կամ հաղորդակցություններ, ինչպիսիք են էլեկտրոնային տեղեկագիրը դուք ցանկացած պահի կկարողանաք դուրս գալ համապատասխան հասցեատերերի ցանկից՝ հետևելով յուրաքանչյուր հաղորդակցության հրահանգներին: Եթե որոշեք հրաժարվել որևէ ծառայությունից կամ հաղորդակցությունից, մենք կփորձենք հնարավորինս շուտ ջնջել ձեր տվյալները, թեև մեզ կարող է որոշ ժամանակ և/կամ տեղեկատվություն պահանջվել՝ նախքան ձեր հարցումը մշակելը:

 

 1. Անձնական տվյալների և իրավունքների հասանելիություն

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ցանկացած պահի պահանջել տեղեկություններ ձեր պահած անձնական տվյալների մասին «Ռեստորանի անուն»ից, դրանց հասցեները, դրանց պահպանման և մշակման նպատակը, ինչպես նաև որպես դրանց փոփոխում, ուղղում կամ ջնջում՝ նամակ ուղարկելով fastfoodarm@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին ՝ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեից՝ կցելով ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը կամ սքանը: Դուք ունեք նաև մեր ունեցած անձնական տվյալները վերանայելու և ընդհանրապես տրամադրված ցանկացած իրավունքից օգտվելու իրավունք անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքով:

Անձնական տվյալները, որոնք դուք տրամադրում եք КFC Հայաստանը www.kfcarmenia.com-ի միջոցով կա՛մ ձեր գրանցման ընթացքում, կա՛մ ավելի ուշ, հավաքվում և օգտագործվում և մշակվում է անձնական տվյալների պաշտպանության գործող օրենքներին համապատասխան, մասնավորապես, համապատասխան 2472/1997 և 3471/2006 օրենքների դրույթներով, ինչպես նաև նոր եվրոպական Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ (ԵՄ) 2016/679 և 95/46/ԵՀ հրահանգով;

   Դուք մասնաորապես ունեք  հետևյալ իրավունքները.

 • Ձեր անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության իրավունք՝ Հարցման դեպքում մենք ձեզ կտրամադրենք տեղեկություններ այն անձնական տվյալների մասին, որոնք մենք պահում ենք ձեր մասին:
 • Ձեր անձնական տվյալները շտկելու և լրացնելու իրավունք՝ եթե դուք տեղեկացնեք մեզ, մենք կուղղենք ցանկացածը տվյալ;

Ձեզ վերաբերող ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալներ: Մենք կլրացնենք թերի տվյալները, եթե դուք մեզ տրամադրեք ծանուցում, պայմանով, որ նման տվյալներն անհրաժեշտ են ձեր տվյալների մշակման նպատակով:

 • Ձեր անձնական տվյալները ջնջելու իրավունք. Ձեր խնդրանքով մենք կջնջենք մեր անձնական տվյալները քո մասին: Այնուամենայնիվ, որոշ տվյալներ կջնջվեն միայն պահպանման որոշակի ժամկետից հետո, օրինակ, քանի որ որոշ դեպքերում մեզանից օրինական պահանջվում է պահպանել տվյալները, կամ այն պատճառով, որ տվյալները պահանջվում են ձեր հանդեպ մեր պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու համար:
 • Ձեր անձնական տվյալների սառեցման իրավունք. Օրենքով նախատեսված որոշ դեպքերում մենք արգելափակելու ենք Ձեր տվյալներ ձեր խնդրանքով: Տվյալների հետագա մշակումը կատարվում է միայն շատ սահմանափակ թվով;
 • Ձեր համաձայնությունը հետ կանչելու իրավունք. Դուք կարող եք ցանկացած պահի չեղարկել Ձեր համաձայնությունը ապագայում ձեր անձնական տվյալների մշակումը: Ձեր տվյալների մշակման օրինականությունը մնում է անփոփոխ այս գործողությունից՝ ընդհուպ մինչև ձեր համաձայնության չեղարկումը:
 • Ձեր տվյալների մշակմանը առարկելու ձեր իրավունքը. Դուք կարող եք ցանկացած պահի առարկել դրա դեմ Ձեր անձնական տվյալների մշակումը ապագայում, եթե մենք մշակենք ձեր տվյալները դրանցից մեկի հիման վրա 6-րդ հոդվածով նախատեսված իրավական հիմնավորումները Կանոնակարգի (ԵՄ) 2016/679; Եթե Դուք դեմ եք, մենք կդադարեցնենք ձեր տվյալների մշակումը, եթե դրա համար օրինական պատճառներ չլինեն հետագա վերամշակում: Ձեր տվյալները գովազդային նպատակներով խմբագրելը օրինական պատճառ չէ:

 

 1. Անձնական տվյալների փոխանցում

«KFC Հայաստան»-ը չի կիսում կամ փոխանցում անձնական տվյալները երրորդ անձանց, եթե դա պահանջված չէ օրինական բիզնեսի համար, օրինակ պատասխանել ձեր խնդրանքներին և/կամ որտեղ պահանջվում կամ թույլատրվում է օրենքով: Ամեն դեպքում, ձեր անձնական տվյալներին հասանելի կլինի միայն լիազորված անձանց, որոնցից պահանջվում է մուտք ունենալ, որպեսզի կարողանան լրացնել դրանց հավաքման, օգտագործման և մշակման նպատակները, ինչպես բացահայտված է սույն Հայտարարությունում:

Որոշ դեպքերում «KFC Հայաստան»-ը կարող է կիսել ձեր անձնական տվյալները տարբեր մարդկանց, ընկերություններ կամ ծառայություններ մատուցողների, որոնք աշխատում են նրա հետ՝ արձագանքելու ձեր խնդրանքներին ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք, որոնց հանձնարարվել է մշակումը, պայմանով, որ մենք կտեղեկացնենք նախապես և ստանալ ձեր նախնական համաձայնությունը: Տվյալներին հասանելիություն ունեցող անձից պահանջվում է հարգել այս տվյալների գաղտնիությունը:

«KFC Հայաստան»-ը իրեն իրավունք է վերապահում օգտագործելու ձեր բացահայտած տեղեկատվությունը www.kfcarmenia.com այնպես, որ այն հնարավոր չլինի նույնականացնել կամ հրապարակել վիճակագրական,

գովազդային, հետազոտական կամ գովազդային նպատակներ: ծանուցելով դրանք երրորդ անձանց, օրինակ.

հետազոտական ընկերությունները, որոնք պատասխանատու են վերը նշված նպատակների իրականացման համար:

KFC Հայաստանը կարող է որոշակի անձնական տվյալներ փոխանցել աշխարհագրական սահմաններից դուրս այլ ընկերությունների, որոնք աշխատում են դրա հետ և/կամ պահում են անձնական տվյալներ այլ իրավազորության մեջ որտեղ դուք գտնվում եք;

Իրենց անձնական տվյալները առցանց տրամադրելով՝ այցելուները համաձայնում են, որ նրանց անձնական տվյալների փոխանցում և (կամ) պահպանվելու են: KFC Հայաստանը կարող է պահել ձեր անձնական տվյալները: Սա նշանակում է, որ ձեր անձնական տվյալները կարող են մշակվել ծառայություններ մատուցողի կողմից KFC Հայաստանի անունից և ձեր անձնական տվյալները կարող են պահպանվել աշխարհի տարբեր վայրերում: Ընկերությունն

օգտագործում է կազմակերպչական և պայմանագրային միջոցներ՝ անձնական տվյալները պաշտպանելու և պահպանելու  համար նմանատիպ, բայց ոչ պակաս սահմանափակող պահանջներ մեր ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ, ներառյալ սույն Հայտարարության մեջ նրանց համար նախատեսված ձեր անձնական տվյալների բացառիկ մշակման պահանջները;

 1. Անձնական տվյալների անվտանգություն

KFC Հայաստանը կիրառում է հատուկ տեխնիկական և կազմակերպչական անվտանգության ընթացակարգեր պաշտպանել անձնական տվյալները և տեղեկատվությունը կորստից, չարաշահումից, փոփոխությունից կամ ոչնչացումից: Մեր Գործընկերները, ովքեր աջակցում են մեզ այս կայքի շահագործման մեջ, նույնպես հետևում են այս դրույթներին:

Ռեստորանի անունը գործադրում է բոլոր ողջամիտ ջանքերը՝ պահպանելու հավաքագրված անձնական տվյալները միայն այն ժամանակահատվածի համար, որի համար այն պահանջվում է այն նպատակի համար, որի համար այն հավաքվել է կամ մինչև այն խնդրվում է ջնջել (եթե դա այդպես է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ շարունակեք դրանք դիտարկել գործող օրենսդրությանը համապատասխան։

 1. Հայտարարության վերանայումներ

Ռեստորանի անվանումն իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել կամ վերանայել սույն Հայտարարությունը իր հայեցողությամբ: Ցանկացած փոփոխության դեպքում KFC Հայաստանը կգրանցի;

Սույն Հայտարարության և թարմացված Հայտարարության փոփոխությունը կամ վերանայումը կգործի ձեզ համար փոփոխման օրվանից: Մենք խրախուսում ենք ձեզ պարբերաբար վերանայել այս Հայտարարությունը՝ տեսնելու, թե արդյոք կան ցանկացած փոփոխություն ձեր անձնական տվյալների հետ մեր մշակման ձևի մեջ: Այս հայտարարությունը վերջինն էր թարմացվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 9-ին։

Տվյալների քաղաքականություն;

Այս քաղաքականությունը բացատրում է, թե ինչպես է KFC Հայաստանը օգտագործում  տվյալները, երբ դուք այցելում եք kfcarmenia.com և բջջային և պլանշետային սարքերի միջոցով մեր հավելված: Ընդունելով այս քաղաքականությունը դուք հաստատում եք, որ դուք ընդունել և տեղեկացված եք զննարկիչում տվյալների օգտագործման մասին:

 Ինչ է վեբ սերվերի կողմից ուղարկված և օգտագործողի համակարգչում պահվող տվյալները;

Թխուկները փոքր տվյալների ֆայլեր են, որոնք բաղկացած են ձեր դիտարկիչում պահվող տեքստերից և թվերից(Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), որը պարունակում է տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս կայքին հիշեք կարևոր տեղեկությունները, որոնք ավելի արդյունավետ կդարձնեն www.corleone.gr-ի օգտագործումը և օգտակար ձեզ համար: Տվյալները մեզ թույլ են տալիս ճանաչել ձեր սարքը և միացնել հատուկ տեղեկությունները հեշտացրեք ձեր նավարկությունը, օրինակ՝ խանութը, որը սպասարկում է ձեզ: Տվյալները օգնում են ձեզ պահպանել ձեր անձնական կարգավորումները և օգնում են մեզ համապատասխանաբար հարմարեցնել մեր կայքը:

Կարո՞ղ եմ չօգտագործել տվյալները:

Դուք կարող եք ընտրել անջատել տվյալները ձեր բրաուզերի կարգավորումներից, ինչպես նաև ջնջել բոլոր տվյալները որոնք վերջերս են պահվել բրաուզերում: Դուք կարող եք գտնել ավելի շատ հրահանգներ՝ սեղմելով Օգնություն բրաուզերի ընտրացանկում: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ ձեր կողմից տվյալների անջատելը զննարկիչը կարող է թույլ չտալ ձեզ օգտվել կայքի բոլոր հնարավորություններից և դրանցից մի քանիսից; Կայքի առանձնահատկությունները կարող են չաշխատել այնպես, ինչպես պետք է, քանի որ դրանք հիմնված են տվյալների վրա:

Տվյալների օգտագործումը KFC Հայաստանում:

KFC Հայաստանը օգտագործում է տվյալներ, բայց առանց անձնական տվյալների հավաքման, մշակման կամ պահպանման դրա օգտագործման տվյալները։ Մենք օգտագործում ենք տվյալներ և IP տեխնոլոգիա՝ ոչ անձնական տեղեկատվություն ստանալու համար մեր այցելուներին և մեր գրանցված այցելուներին տրամադրել լավագույն անհատականացված առցանց փորձը հնարավոր է: Զննարկելով մեր կայքը՝ մենք հավաքում ենք պարզ նույնականացում և չափումներ; Տվյալների օգտագործումը ոչ մի կերպ չի նշանակում վնասել ձեր համակարգիչը կամ շարժական սարքը: Տվյալները կարող են օգտագործվել նաև առցանց ռեմարքեթինգի համար:

Օրիգինալ արտադրողի տվյալներ․

Նախնական արտադրողի տվյալները, որոնք օգտագործվում են կա՛մ kfcarmenia.com-ի, կա՛մ երրորդ  կողմի կողմից օգտագործեվում են մեր կայքի տիրույթը: Օրինակ, kfcarmenia.com-ն օգտագործում է տվյալներ Google Analytics-ից;

Երրորդ կողմի տվյալներ

Երրորդ կողմի տվյալները ստեղծվում են ձեր դիտարկիչում այլ կայքի կողմից, քան դուք

Զննարկում եք (այս դեպքում տարբերվում է KFC Հայաստանից): Նման տվյալները կարող են լինել DoubleClick-ից՝ երրորդ կողմի մարքեթինգային գործունեության գնահատման համար; Օրենքով մեզ թույլատրվում է տվյալներ մշակել այս տեխնոլոգիական համատեքստում (օրենքի 6(1զ) կանոն.Կանոնակարգ (ԵՄ) 2016/679): Մենք պահում ենք այս տվյալները մինչև քուքիի ժամկետը լրանա կամ դուք ջնջեք այն:

Կապ

Եթե ունեք հարցեր, մեկնաբանություններ կամ բողոքներ ձեր անձնական տվյալների  կառավարման կամ պաշտպանության նկատմամբ կամ եթե ցանկանում եք փոփոխել ձեր անձնական տվյալները կամ օգտվել ձեր իրավունքներից որևէ մեկից, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ fastfoodarm@gmail.com էլեկտրոնային  հասցեին նամակ ուղարկելու միջոցով;