0

ՄԵՐ ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

KFC, Inc. («KFC») պարտավորվում է պաշտպանել անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը, որը դուք տրամադրում եք մեզ մեր կայքում («Կայք»): Մենք կարծում ենք, որ ձեզ համար կարևոր է իմանալ, թե ինչպես ենք մենք մշակում ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը: Սույն Օգտագործման պայմանները («Պայմաններ») կարգավորում են ձեր կողմից մեր կայքի և դրա հնարավորությունների օգտագործումը: KFC-ն կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել այս Կայքում պարունակվող տեղեկատվությունը, ծառայությունները և ռեսուրսները, և մենք իրավունք ենք վերապահում կատարել նման փոփոխություններ՝ առանց նախկին, ներկա կամ հավանական այցելուներին ծանուցելու պարտավորության: Փոփոխություններ կատարելուց հետո այս կայքի ձեր շարունակական օգտագործումը նշանակում է նոր կամ փոփոխված պայմանների ընդունում: KFC-ն ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում որևէ անուղղակի, հատուկ, պատահական կամ հետևանքային վնասների համար, որոնք բխում են այստեղ պարունակվող տեղեկատվության օգտագործումից:

 

ՉԿԱ ԵՐԱՇԽԻՔ/ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

KFC-ն պարտավորվում է ապահովել այս Կայքում պարունակվող տեղեկատվության ճշգրտությունն ու հավաստիությունը: Այնուամենայնիվ, KFC-ն և Համաշխարհային ցանցը (կամ վեբ կայքի հյուրընկալողը) անսխալական չեն, և երբեմն կարող են սխալներ առաջանալ: Համապատասխանաբար, գործող օրենսդրության համաձայն թույլատրված առավելագույն չափով, KFC-ն որևէ հայտարարություն չի ներկայացնում այս Կայքի գործառույթների, KFC բովանդակության (ստորև սահմանված), ներկայացված բովանդակության (ստորև սահմանված) կամ Կայքի այլ գործառույթների հուսալիության վերաբերյալ: Դուք ընդունում եք, որ նման նյութերի և/կամ համակարգերի ցանկացած օգտագործում ձեր սեփական ռիսկով է: KFC-ն պատասխանատվություն չի կրում տեղեկատվության, տվյալների, տեքստի կամ այլ նյութերի համար, որոնք կարող են հայտնվել Ներկայացված բովանդակության մեջ կամ այլ կերպ տրամադրվել օգտվողների կողմից: Ներկայացված բովանդակության մեջ արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ արտացոլեն KFC-ի տեսակետները, և KFC-ն չի հաստատում կամ վերահսկում ներկայացված բովանդակությունը: Ներկայացված բովանդակությունը պարտադիր չէ, որ վերանայվել է KFC-ի կողմից մինչև հրապարակումը, և KFC-ն որևէ երաշխիք չի տալիս՝ հստակ կամ ենթադրյալ՝ կապված ներկայացված բովանդակության կամ դրա ճշգրտության կամ հուսալիության հետ: KFC-ն որևէ հայտարարություն չի ներկայացնում KFC-ի ցանկացած բովանդակության կամ ներկայացված բովանդակության պահպանման ժամկետի վերաբերյալ:

 

KFC-ն հրաժարվում է ցանկացած տեսակի՝ հստակ կամ ենթադրյալ երաշխիքներից՝ կապված այս Կայքի հետ կապված ցանկացած հարցերի հետ, ներառյալ, առանց սահմանափակման, առևտրականությունը կամ համապատասխանությունը որևէ կոնկրետ նպատակի համար: KFC-ն պատասխանատվություն կամ պատասխանատվություն չի կրում այս Կայքի օգտագործման հետևանքով առաջացած որևէ կորստի կամ վնասի համար (օրինակ՝ վիրուսներ, բացթողումներ կամ խեղաթյուրումներ): ԱՅՍ ԿԱՅՔԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ, ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է» ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ: ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՀԱՅՏԱՐԱՐ ԿԱՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: KFC-ն ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐԻ ՈՉ մի պարագայի, ՆԵՐԱՌՅԱԼ անփութության, ՈՒՂԻՂ, ԱՆուղղակի, պատահական, ՀԱՏՈՒԿ, ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐ ԲԱՑՎՈՒՄ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: ՍԽԱԼՆԵՐԻ ՀԵՏ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Բացթողումներ, ընդհատումներ, ֆայլերի ջնջում, սխալներ, թերություններ, գործառնության կամ փոխանցման ուշացումներ, կամ գործողության մեջ որևէ ձախողում, անկախ այն բանից, կլինեն Խափանումներ, Գողություն, կամ չգրանցված ՄՈՒՏՔ ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ: Ոչ մի դեպքում KFC-ի ամբողջական պատասխանատվությունը չի կրում բոլոր վնասների, կորուստների և հիմքերի համար՝ 5 (հինգ) ԱՄՆ դոլարը չգերազանցող ՀՀ կենտրոնական բանկի փոխարժեքին համարժեք ՀՀ դրամը:

 

ԿԱՊ KFC-ի հետ

Մեր Կայքի որոշ ոլորտներ կարող են ձեզ հնարավորություն տալ կապվել մեզ հետ էլեկտրոնային փոստով որպես զրուցարաններ և հաղորդագրությունների տախտակներ: Տեղեկությունները, որոնք դուք տրամադրում եք մեզ այս Կայքի միջոցով, ղեկավարվում են մեր Գաղտնիության քաղաքականությամբ:

 

Այս բաժինները նպատակ ունեն հնարավորություն ընձեռել մեր օգտատերերին կապվել մեզ հետ ցանկացած հարցի կամ մտահոգության դեպքում: Դրանք նախատեսված չեն և չպետք է օգտագործվեն չպահանջված գաղափարներ փոխանցելու համար: Ընկերության քաղաքականությունն արգելում է նման չպահանջված գաղափարների, հայեցակարգերի, տեխնոլոգիաների, ընթացակարգերի, մեթոդների, համակարգերի, նախագծերի, պլանների, նախագծերի կամ նմանատիպ նյութերի ընդունումը երրորդ կողմերից: Մուտք գործելով Կայք՝ դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ցանկացած նյութ, գաղափար կամ այլ հաղորդակցություն, որը մեզ փոխանցում եք որևէ միջոցով կամ որևէ պատճառով, կդիտարկվեն որպես ոչ գաղտնի և ոչ գույքային: KFC-ի քաղաքականությունն է չընդունել կամ չվերադարձնել որևէ չպահանջված գաղափար, հայեցակարգ, մեթոդ, ընթացակարգ, տեխնիկա, համակարգեր, նախագծեր, պլաններ, դիագրամներ կամ այլ նմանատիպ նյութեր: Այնուամենայնիվ, եթե դուք տրամադրում եք նման նյութեր, դուք հասկանում եք, որ չունեք սեփականության իրավունքներ ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած գաղափարի նկատմամբ, և դուք ուղղակիորեն հրաժարվում եք ցանկացած իրավունքից կամ պահանջի պատճառներից, որոնք կարող եք ունենալ ձեր կողմից ներկայացված նյութերի վերաբերյալ:

 

KFC-ի ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այս կայքը պարունակում է բազմաթիվ արժեքավոր ապրանքանիշեր, որոնք պատկանում և օգտագործվում են KFC, Inc.-ի կողմից և նրա դուստր ձեռնարկություններն ու մասնաճյուղերը ամբողջ աշխարհում: Այս ապրանքանիշերն օգտագործվում են KFC-ի որակյալ ապրանքներն ու ծառայությունները նույնականացնելու համար: «KFC ապրանքանիշեր» նշանակում է բոլոր անվանումները, նշանները, ապրանքանիշերը, լոգոները, նմուշները, առևտրային զգեստները, կարգախոսները և այլ նշումները, որոնք KFC-ն օգտագործում է իր արտադրանքի և ծառայությունների հետ կապված: Դուք չեք կարող հեռացնել կամ փոփոխել որևէ KFC ապրանքանիշ կամ համատեղել որևէ KFC ապրանքանիշ ձեր արտադրանքի կամ նյութերի հետ՝ առանց KFC-ի նախնական գրավոր համաձայնության: Դուք ընդունում եք KFC-ի իրավունքները KFC ապրանքանիշերի նկատմամբ և համաձայնում եք, որ ձեր կողմից KFC ապրանքանիշերի ցանկացած օգտագործումը պետք է լինի միայն ի շահ KFC-ի: Դուք համաձայնում եք չներառել KFC նշաններ ձեր ապրանքային նշանների, ընկերությունների անունների, ինտերնետային հասցեների, տիրույթի անունների կամ նմանատիպ այլ նշումների մեջ: Այս Կայքում պարունակվող տեքստը, գրաֆիկան և HTML կոդը հանդիսանում են KFC-ի բացառիկ սեփականությունը («KFC Content»): KFC-ի բովանդակությունը պաշտպանված է վերարտադրումից և նմանակումից՝ համաձայն ազգային և միջազգային օրենքների և, եթե այլ բան նշված չէ, չի կարող պատճենվել, տարածվել, ցուցադրվել, վերարտադրվել կամ փոխանցվել որևէ ձևով կամ որևէ ձևով՝ առանց KFC-ի նախնական գրավոր թույլտվության:

 

Երրորդ կողմի բովանդակությունը, ինչպիսին է օգտատերերի կողմից տեղադրված բովանդակությունը, ներառյալ գրաֆիկական պատկերները, տեսահոլովակները, պատկերները, ապրանքանիշերը, ապրանքային անունները, խորհրդանիշները և ապրանքանիշերն ու հեղինակային իրավունքները, պատկանում են երրորդ կողմերին, ովքեր վաճառում կամ լիցենզավորում են այդպիսի բովանդակությունը և օգտագործվում է KFC-ի կողմից համաձայն: լիցենզիա կամ ինչպես թույլատրվում է Միացյալ Նահանգների հեղինակային իրավունքի կամ ապրանքային նշանների մասին օրենքի արդար օգտագործման դրույթներով, կամ ինչպես թույլատրվում է այլ կիրառելի օրենքով:

 

Եթե ​​դուք ապրանքային նշանի կամ հեղինակային իրավունքի սեփականատեր եք և կարծում եք, որ ձեր ապրանքային նշանը կամ հեղինակային իրավունքի իրավունքները խախտվել են, խնդրում ենք գնալ մեր «Հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ բողոքների մշակման» էջ և հետևել հրահանգներին:

Օգտվողի

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր Կայքի որոշ տարածքներում դուք կարող եք ներկայացնել տեքստ, ֆայլեր, պատկերներ, լուսանկարներ, տեսանյութեր, ձայներ, երաժշտական ​​ստեղծագործություններ, հեղինակային գործեր, տեքստային հաղորդագրություններ և այլ նյութեր և բովանդակություն («Ներկայացված բովանդակություն»): Դուք չունեք սեփականության իրավունքներ ձեր հաշվի վրա կամ այլ մուտք դեպի Կայք կամ դրա առանձնահատկությունները, և KFC-ն կարող է ցանկացած ժամանակ հեռացնել ներկայացված ամբողջ բովանդակությունը՝ ծանուցումով կամ առանց դրա, եթե KFC-ն կարծում է, որ դուք խախտել եք սույն Պայմանները, իրավական պահանջները կամ որևէ այլ պատճառով: . KFC-ն պատասխանատվություն չի կրում մեր Կայքից հեռացված որևէ տեղեկատվության համար և իրեն իրավունք է վերապահում ընդմիշտ սահմանափակել մուտքը դեպի Կայք կամ օգտվողի հաշիվ:

 

Տեղադրելով, ցուցադրելով, հրապարակելով կամ այլ կերպ ներկայացնելով Ներկայացված բովանդակությունը այս Կայքում կամ դրա միջոցով՝ դուք հասկանում և ընդունում եք, որ ցանկացած նյութ կամ այլ հաղորդակցություն, որը փոխանցում եք որևէ կերպ և որևէ պատճառով, չի համարվի որպես գաղտնի կամ սեփականություն: Բացի այդ, դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ցանկացած հայեցակարգ, տեխնիկա, ընթացակարգ, մեթոդ, համակարգեր, տեսանյութեր, սցենարներ, երաժշտություն, լուսանկարներ, նախագծեր, պլաններ, դիագրամներ կամ այլ նյութեր, որոնք ներկայացնում եք KFC-ին, կարող են օգտագործվել KFC-ի կողմից ցանկացած վայրում, ժ. ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով՝ հետևյալ պայմաններով.

 

Դուք սույնով KFC-ին տրամադրում եք սահմանափակ, ոչ բացառիկ, ենթալիցենզավորվող, ամբողջ աշխարհում, ամբողջությամբ վճարվող, առանց հոնորարների արտոնագիր՝ ներկայացված բովանդակությունը օգտագործելու, փոփոխելու, հրապարակայնորեն կատարելու, հրապարակայնորեն ցուցադրելու, վերարտադրելու և տարածելու համար: Այս լիցենզիան ներառում է ցանկացած ներկայացված բովանդակություն հյուրընկալելու, ինդեքսավորելու, պահելու, տարածելու և հատկորոշելու իրավունք, ինչպես նաև ներկայացված բովանդակությունը երրորդ կողմերին, ներառյալ այլ օգտատերերին, այլ հարթակներում օգտագործելու համար ենթալիցենզավորելու իրավունք, օրինակ՝ բջջային հեռախոսներում, տեսանյութում կամ օգտագործման համար: երաժշտական ​​համակարգչային ծրագրեր.

 

Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ Դուք Ձեր կողմից Կայքում ցուցադրված, հրապարակված կամ տեղադրված Ձեր կողմից տեղադրված բովանդակության սեփականատերն եք և այլ կերպ իրավունք ունեք տրամադրելու սույն հոդվածում նշված լիցենզիան և Ձեր կողմից ներկայացված բովանդակության ցուցադրումը, հրապարակումը կամ տեղադրումը և դրա օգտագործումը: մեր կողմից չի խախտում կամ խախտում, չի խախտի գաղտնիության իրավունքները, հրապարակայնության իրավունքները, հեղինակային իրավունքները, ապրանքային նշանների իրավունքները, պայմանագրային իրավունքները կամ որևէ այլ մտավոր սեփականության իրավունքներ կամ որևէ անձի կամ կազմակերպության այլ իրավունքներ: Դուք համաձայնում եք վճարել բոլոր հոնորարները, վճարները և ցանկացած այլ գումար, որը պայմանավորված է ցանկացած անձի՝ կապված Ձեր կողմից Կայքում ցուցադրված, հրապարակված կամ տեղադրվող ցանկացած Ներկայացված բովանդակության հետ:

 

Ձեր կողմից ներկայացված բովանդակության տեղադրումը ենթակա է տեղադրման հետևյալ կանոնների.

 

Դուք չեք կարող հրապարակել որևէ բովանդակություն, որը KFC-ի հայեցողությամբ անօրինական է, վնասակար, վիրավորական, զրպարտիչ, զրպարտչական, անպարկեշտ, ներխուժող ուրիշի գաղտնիությանը, սպառնացող, ատելություն պարունակող, ռասիստական, ոտնահարող, պոռնոգրաֆիկ, բռնի կամ այլ կերպ անընդունելի կամ անպատշաճ:

 

Դուք չեք կարող տեղադրել որևէ բովանդակություն, որը պարունակում է անձնական տեղեկություններ որևէ անձի մասին, խախտում է որևէ այլ անձի կամ կազմակերպության գաղտնիությունը կամ որևէ բան, որը դուք պայմանագրով պարտավոր եք գաղտնի կամ գաղտնի պահել: Դուք համաձայնում եք, որ չեք անձնավորվի որևէ անձի կամ կազմակերպության, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով KFC-ի անձնակազմով: Դուք նաև համաձայնում եք, որ չեք խեղաթյուրի ձեր պատկանելությունը մեկ այլ անձի կամ կազմակերպության, և չեք հրապարակի զրպարտչական կամ վիրավորական բովանդակություն այլոց համար կամ խախտում է հեղինակային իրավունքները, ապրանքային նշանները, արտոնագրերը, առևտրային գաղտնիքները կամ երրորդ անձանց մտավոր սեփականության այլ իրավունքները:

Դուք չեք կարող տեղադրել որևէ բովանդակություն, որը պարունակում է որևէ տեսակի առևտրային խնդրանք, ներառյալ ապրանքի կամ ծառայության գովազդը, վաճառքի ապրանքը կամ ծառայությունը առաջարկելը կամ կայքի այցելուներին ապրանքի կամ ծառայության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար ուղղորդելը:

 

Դուք չեք կարող տեղադրել որևէ ծրագրակազմ, ֆայլ կամ հղումներ դեպի այլ կայքեր, ինչպես նաև չեք կարող տեղադրել որևէ բովանդակություն, որը պարունակում է վիրուսներ, կոռումպացված ֆայլեր կամ այլ նմանատիպ ծրագրեր կամ ծրագրեր, որոնք կարող են բացասաբար ազդել Կայքի աշխատանքի կամ նրա գործառույթների վրա: Դուք չեք կարող որևէ կերպ փոփոխել KFC-ի կողմից ձեզ տրամադրված կամ ներկայացված բովանդակության մեջ ներկառուցված որևէ առանձնահատկություն, տեխնոլոգիա կամ կիրառական ծածկագիր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ KFC-ն ուղղակիորեն թույլ է տվել գրավոր:

 

Դուք չեք կարող փոխանցել կամ տրամադրել ձեր գաղտնաբառը կամ մուտքի այլ տեղեկություններ որևէ այլ կողմի՝ ժամանակավոր կամ մշտապես: Դուք բացառապես պատասխանատվություն եք կրում ցանկացած հաշվի օգտագործման համար, որը լիազորված եք ստեղծել այս Կայքում, ինչպես նաև ձեր գաղտնաբառի գաղտնիությունը պահպանելու համար:

 

KFC-ն պարտադիր չէ, որ վերահսկի Կայքում կամ դրա ներսում տեղադրված, փոխանցված կամ հաղորդվող որևէ նյութ: Եթե ​​կարծում եք, որ Կայքում որևէ բան խախտում է այս Պայմանները, խնդրում ենք սեղմել այստեղ՝ մեզ հաղորդագրություն ուղարկելու համար մեր Կապի մեզ հետ էջի միջոցով: Վերոնշյալ պայմանները չեն տարածվում որևէ գաղափարի կամ այլ չպաշտպանված տեղեկատվության վրա, որը դուք կարող եք տրամադրել KFC-ին, և այդ գաղափարները ենթակա են վերը նշված «Կապ հետ կապվելով KFC-ի հետ» բաժնում:

 

ՄՈՒՏՔ ԿԱՅՔ

  1. KFC-ն սույնով Ձեզ թույլ է տալիս օգտագործել Կայքը՝ համաձայն սույն Օգտագործման պայմանների, պայմանով, որ. (ii) դուք չեք պատճենի կամ տարածի Կայքի որևէ մասը որևէ լրատվամիջոցում՝ առանց KFC-ի նախնական գրավոր թույլտվության. (iii) դուք չեք փոխելու կամ փոփոխելու Կայքի որևէ մասը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ողջամտորեն անհրաժեշտ է Կայքն օգտագործելու իր նպատակային նպատակների համար. և (iv) դուք այլ կերպ կհամապատասխանեք սույն Օգտագործման պայմանների դրույթներին և պայմաններին:

 

  1. Կայքի որոշ առանձնահատկություններ մուտք գործելու համար ձեզանից պահանջվում է հաշիվ ստեղծել: Ձեզ արգելվում է առանց թույլտվության օգտագործել ուրիշի հաշիվը: Երբ դուք ստեղծում եք հաշիվ, դուք պետք է տրամադրեք ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն: Դուք բացառապես պատասխանատու եք ձեր հաշվի վրա կատարվող գործունեության համար, և դուք պետք է ապահով պահեք ձեր հաշվի գաղտնաբառը: Դուք պետք է անմիջապես տեղեկացնեք KFC-ին ձեր հաշվի անվտանգության ցանկացած խախտման կամ չարտոնված օգտագործման մասին: Չնայած KFC-ն պատասխանատվություն չի կրի ձեր հաշիվների չարտոնված օգտագործման հետևանքով առաջացած ձեր կորուստների համար, դուք կարող եք պատասխանատվություն կրել KFC-ի կամ այլ անձանց համար նման չարտոնված օգտագործման հետևանքով կրած կորուստների համար:

 

Գ. Դուք համաձայնում եք չօգտագործել կամ գործարկել որևէ ավտոմատացված համակարգ, ներառյալ, առանց սահմանափակման, «ռոբոտներ», «սարդեր», «օֆլայն ընթերցողներ» և այլն, որոնք մուտք են գործում Կայք ցանկացած ձևով, որն ավելի շատ հարցումների հաղորդագրություններ է ուղարկում KFC սերվերներին: որոշակի ժամանակահատվածում, քան մարդը նույն ժամանակահատվածում, օգտագործելով սովորական վեբ բրաուզերը: Չնայած վերը նշվածին, KFC-ն հանրային որոնողական համակարգերի օպերատորներին թույլ է տալիս օգտագործել սարդեր՝ Կայքից նյութեր պատճենելու նպատակով՝ նյութերի հանրությանը հասանելի որոնելի ինդեքսներ ստեղծելու նպատակով, բայց ոչ այդպիսի նյութերի պահոցներ կամ արխիվներ: KFC-ն իրեն իրավունք է վերապահում չեղյալ համարել այս բացառությունները կամ ընդհանրապես կամ առանձին դեպքերում: Դուք համաձայնում եք Կայքից չհավաքել որևէ անձնապես ճանաչելի տեղեկատվություն, ներառյալ հաշիվների անունները, կամ օգտագործել Կայքի կողմից տրամադրված հաղորդակցման համակարգերը որևէ առևտրային նպատակներով: Դուք համաձայնում եք առևտրային նպատակներով չպահանջել Կայքի որևէ օգտատեր՝ կապված նրանց Օգտատիրոջ բովանդակության հետ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒՄԸ

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պաշտպանել անվնաս KFC-ին, նրա ծնողներին, դուստր ձեռնարկություններին, սպաներին, կայքի աշխատակիցներին և կապալառուներին, ինչպես նաև նրանց համապատասխան սպաներին, աշխատակիցներին և գործակալներին ցանկացած և բոլոր պահանջներից, վնասներից և ծախսերից, ներառյալ ողջամիտ վճարները: Փաստաբաններից: կապված ձեր կողմից սույն Պայմանների խախտման կամ ձեզնից կախված ընտանիքի անդամների կողմից դրանց ցանկացած խախտման հետ կամ բխող Ներկայացված բովանդակության օգտագործումից:

 

ՀԻՊԵՐՀՂՈՒՄՆԵՐ

KFC-ի այս կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի կայքեր, որոնք չեն պահպանվում կամ փոխկապակցված չեն KFC-ի կողմից: Հիպերտեքստային հղումները տրամադրվում են որպես ծառայություն օգտվողներին և չեն հովանավորվում կամ կապված չեն այս կայքի կամ KFC-ի կողմից: KFC-ն չի վերանայել այս Կայքի հետ կապված կայքերը և պատասխանատվություն չի կրում որևէ այլ կայքի բովանդակության համար: Այս հղումներին հետևելը օգտատիրոջ սեփական ռիսկով է: KFC-ն որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չի տալիս այս Կայքին կամ կայքից վերցված այս հղումների կամ կայքերի բովանդակության, ամբողջականության կամ ճշգրտության վերաբերյալ: Բացի այդ, KFC-ն չի հաստատում երրորդ կողմի կայքերը, որոնք գերհղված են այս Կայքին կամ դրանից:

 

ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Պայմանները կազմում են ձեր և KFC-ի միջև ամբողջ համաձայնագիրը, կարգավորում են ձեր KFC կայքի օգտագործումը և փոխարինում են ձեր և KFC-ի միջև Կայքի և KFC ծառայությունների հետ կապված բոլոր նախկին կամ ժամանակակից հաղորդակցությունները և առաջարկները՝ էլեկտրոնային, բանավոր կամ գրավոր: Ե՛վ դուք, և՛ KFC-ն ընդունում և համաձայնում եք, որ ոչ մի գործընկերություն չի ստեղծվում, և ոչ դուք, ոչ էլ KFC-ն իրավունք կամ իրավասություն չունենք պարտադրելու մյուսին:

 

KFC-ի կողմից սույն Համաձայնագրի որևէ իրավունք կամ դրույթ չկիրառելը կամ չկատարելը չի ​​հանդիսանում հրաժարում այդ իրավունքից կամ դրույթից: Եթե ​​իրավասու իրավասության դատարանի կողմից սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ անվավեր կամ անիրագործելի ճանաչվի, կողմերը, այնուամենայնիվ, համաձայնում են, որ կձգտեն իրականացնել կողմերի նախնական մտադրությունը, ինչպես արտացոլված է դրույթում և սույն Համաձայնագրի մնացած դրույթները: մնալ ամբողջ ուժով և ուժով:

 

Ծրագրային ապահովումը, որը կարող է հասանելի լինել այս Կայքի հետ կապված, ենթակա է Միացյալ Նահանգների արտահանման հսկողության: Ոչ մի ծրագիր չի կարող ներբեռնվել այս Կայքից կամ այլ կերպ արտահանվել կամ վերաարտահանվել՝ խախտելով Հայաստանի Հանրապետության օրենքները: Ծրագրաշարի ներբեռնումը կամ օգտագործումը լիովին ձեր սեփական ռիսկով է:

 

KFC-ի կողմից սույն Համաձայնագիրը չկատարելը բնական աղետի, պատերազմի, հրդեհի, խռովության, ահաբեկչության, երկրաշարժի կամ Հանրապետության իշխանությունների գործողությունների պատճառով Հայաստանը կամ KFC-ի ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս որևէ այլ պատճառով չի համարվի սույն Համաձայնագրի խախտում: Եթե ​​KFC-ն որևէ քայլ չի ձեռնարկում ձեր կամ որևէ մեկի կողմից որևէ խախտման հետ կապված որևէ առումով, KFC-ն չի հրաժարվում ապագա կամ նմանատիպ խախտումների առնչությամբ գործելու իր իրավունքից:

 

Սույն Համաձայնագրի վերնագրերը ձեր հարմարության և հղման համար են: Այս վերնագրերը չեն սահմանափակում կամ ազդում սույն Համաձայնագրի վրա:

 

Եթե ​​սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթ անօրինական է, անվավեր կամ որևէ պատճառով անիրագործելի, ապա այդ դրույթը կհամարվի անջատելի սույն Օգտագործման պայմաններից և չի ազդի մնացած դրույթների վավերականության և կիրառելիության վրա:

 

Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է պարտադիր համաձայնագիր ձեր և KFC-ի միջև և ընդունվում է ձեր կողմից Կայքից օգտվելիս: Սույն Համաձայնագիրը կազմում է ձեր և KFC-ի միջև Կայքի և դրա հնարավորությունների օգտագործման վերաբերյալ ամբողջ համաձայնագիրը: